Voor het organiseren van de Verwendag voor Moeders, verwerkt en gebruikt Stichting Moeders voor Elkaar (hierna te noemen de stichting) persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in oktober 2022. 

Het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Moeders voor elkaar 

De stichting verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt bij uw aanmelding, via de website, telefoon, apps of schriftelijk. De persoonsgegevens worden verwerkt door het bestuur van de stichting. Alle bestuursleden hebben in een geheimhoudingsverklaring verklaard dat zij deze persoonsgegevens niet buiten de stichting zullen delen. Voor het organiseren van de Verwendag voor Moeders worden adresgegevens van deelnemers eveneens gedeeld met vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de verwendag. Dit betreft dan uitsluitend naam en adresgegevens en informatie over de gezinssamenstelling van deelnemers aan de Verwendag. 

Wat zijn persoonsgegevens?

De stichting verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, indien van toepassing 

  • Naam, adres en Woonplaats- gegevens 
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
  • Foto’s en video van de verwendag. 

Van wie verwerkt de Verwendag organisatie persoonsgegevens?

De Verwendag organisatie verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Moeders die worden/zijn uitgenodigd voor de Verwendag
  • Vrijwilligers die meehelpen aan de Verwendag
  • Donateurs

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De leden van het bestuur van de stichting verwerken persoonsgegevens met als enig doel het organiseren van de Verwendag. 

Doeleinden 

  • NAW-gegevens worden gebruikt voor de organisatie van de Verwendag, het versturen van uitnodigingen naar deelnemers die in de doelgroep vallen, het zoeken naar sponsors voor de financiering van de Verwendag, het regelen van het vervoer voor de deelnemer, de inzet van vrijwilligers op de Verwendag en het verzorgen van de attentie voor het gezin.  

 Verwerkt de Verwendag organisatie ook bijzondere persoonsgegevens?

Ja, bij de eerste aanmelding wordt een deelnemer gevraagd enige informatie te verstrekken over de gezinssituatie. Het enige doel is te bepalen of een aanmelder in de doelgroep valt. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens en zullen niet aan derden worden verstrekt. 

Van vrijwilligers en donateurs verwerken we geen bijzondere persoonsgegevens. 

Hoe gaat de Verwendag organisatie met persoonsgegevens om?

Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan 5 jaar na het laatste contact. 

Beeldmateriaal

De Verwendag organisatie maakt, als herinnering en voor promotie, foto’s van de activiteiten tijdens de Verwendag. Bij aanmelding voor de Verwendag word je expliciet om toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal. Toestemming is altijd in te trekken. 

Voor een foto in de krant of ander communicatiemiddel wordt altijd nog specifiek toestemming gevraagd aan de betrokkenen.  

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Verwendag organisatie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Cookies

De website maakt alleen gebruik van cookies voor het bijhouden van website statistieken.

Uw rechten

U heeft het recht om de stichting een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  

Ook kunt u de stichting verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het contactformulier op de website https://www.verwendagvoormoeders.nl/. 

Klachten 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Moeders voor elkaar, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.