In andere plaatsen zijn mensen al zo enthousiast geworden door ons initiatief dat ook zij een jaarlijkse verwendag hebben gerealiseerd. Voor hen hebben wij onderstaand draaiboek samen gesteld.

Wij hopen dat nog veel meer mensen hierdoor geïnspireerd raken en wij wensen hen veel succes!

De opzet is moeders die de dagelijkse zorg hebben voor een gehandicapt kind een dagje uit aan te bieden en daarnaast indien gewenst op deze dag thuis de zorg van hen over te nemen. Het is immers de bedoeling dat juist moeders voor wie het heel moeilijk is om er eens uit te breken met de verwendag mee kunnen.

Wanneer je zo'n dag wilt organiseren zal je een voorbereidingstijd van ongeveer een half jaar nodig hebben. Begin met het bepalen van een streefdatum.

Wat je nu nodig hebt is een achterban. Alleen begin je helemaal niets. Je kunt alle moeders (van gezonde kinderen) in je directe omgeving (buren, vriendinnen) benaderen en je plan voorleggen.
Vraag of ze willen meewerken aan de realisatie van de verwendag. Bij een positieve reactie, vraag dan of zij in hun eigen kennissenkring nog moeders weten die ook mee willen doen. Zorg ervoor dat je een aantal formulieren voor hen hebt waarop nieuwe vrijwilligers hun gegevens kunnen invullen. Wat je wilt weten is: Naam, adres, telefoonnummer, zijn ze bereid ook op te passen en zo ja, hebben ze eventueel speciale vaardigheden (in verpleging, gehandicaptenzorg, gebarentaal, etc.). Vooral vrijwilligers met dit soort vaardigheden zijn zeer waardevol in je organisatie.

Ga nu met een aantal vrijwilligers die met je willen meedenken brain-stormen over de invulling van de dag. Je uitgangspunt kan zijn: Wanneer ik zo'n dag aangeboden zou krijgen, wat zou ik dan leuk vinden. Houd rekening met een grote diversiteit aan moeders, ook qua leeftijd (een gehandicapt kind kan ook best al 40 jaar zijn!!). Het programma is niet super-belangrijk, het gaat om het gevoel verwend te worden. En dat zit in kleine dingen: Van huis worden opgehaald, koffie met lekker gebak, een appel of wat drinken in de bus, ….etc.

Nu kun je de taken gaan verdelen:

 1. Het bijeenbrengen van geld
 2. Organisatie van de eigenlijke dag
 3. Het coördineren van de werkzaamheden van de vrijwilligers
 4. Het belangrijkste, moeilijkste en tijdrovendste onderdeel:
  Het verzamelen van de namen en adressen van de moeders van gehandicapte kinderen.

1. Als het programma is vastgesteld, kun je een begroting gaan opstellen. Hiervoor zal je moeten uitgaan van een geschat aantal moeders dat meegaat met de dag.
In Houten waren het er 45 op een inwonersaantal van 38.000.
Met een duidelijk plan, een achterban en een begroting kun je als eerste gaan praten met de plaatselijke wethouder van welzijn of sociale zaken. De gemeente is vast bereid het plan financieel te ondersteunen. De wethouder weet ook het beste welke wegen je nog meer zou kunnen bewandelen om aan geld te komen. Denk aan de Lions-club, de Rotary en plaatselijke ondernemers. Bedenk dat bedrijven ter gelegenheid van een opening of jubileum graag iets geven aan een goed doel.
Geef steeds aan op welke manieren je de publiciteit zal zoeken.

2. Moeders vinden het heerlijk als ze een dag niet hoeven na te denken en te regelen. Dingen bekijken en puur voor hun eigen plezier iets met hun handen doen viel bij de moeders uit Houten in erg goede aarde. Niemand vond het erg dat de tijd voor de lunch wat kort was, zolang wij maar de verantwoordelijkheid namen voor de planning. Maak wel duidelijke afspraken met de horeca etc., op schrift, en onderhandel over de prijs. Voor dit initiatief loopt IEDEREEN warm. Houdt er rekening mee dat een bus ruim tevoren besproken moet worden, evenals locaties voor lunch, diner, en uiteraard de activiteiten.

3. Zorg dat alle inschrijfformulieren van vrijwilligers bij één persoon terecht komen. Het zou buitengewoon praktisch zijn als je voor deze functie iemand hebt die enigszins thuis is in de gehandicaptenzorg. Op een gegeven moment zal de juiste vrijwilliger in het juiste gezin terecht moeten komen. Zorg er ook voor dat deze vrijwilligers tevoren kennis gaan maken met de moeder wiens taak ze zullen overnemen.

Wanneer je voldoende vrijwilligers hebt kun je eventueel alle moeders per auto van huis laten ophalen en 's avonds weer thuisbrengen (= echt verwennen!). Eén vrijwilliger haalt b.v. drie moeders op in haar eigen buurt. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de beginlocatie (koffie met gebak) niet dezelfde hoeft te zijn als de eindlocatie (diner).

In Houten hebben we bovendien ervaren dat vrijwilligers dit een geweldig leuke taak hebben gevonden. Ze willen het bijna allemaal volgend jaar weer doen. Heb je nog steeds voldoende vrijwilligers, dan kun je ook overwegen in de loop van de ochtend bij de "thuisblijvers" een (zelfgebakken?) taart te laten bezorgen. Het voornaamste effect van deze taart is dat het het laatste beetje schuldgevoel bij de moeders wegneemt. Voor al deze onderdelen zal iemand de organisatie op zich moeten nemen.

Ga eens praten met een journaliste (liefst een moeder) van de plaatselijke pers en hopelijk loopt ook die warm voor het plan. Een enthousiast stukje in de krant is heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen de kans te geven mee te werken aan de dag.

Zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers. Vaak heeft een gemeente zo'n verzekering al lopen waarbij kan worden aangesloten.

4. Het allerbelangrijkste: Welke moeders nodigen we uit?
Het criterium in Houten was: Moeders die een zwaardere taak hebben dan "normaal" doordat ze een kind hebben dat dagelijks meer zorg vraagt en nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld een kind betreffen met ernstig ADHD, een volwassen verstandelijk gehandicapt kind dat nog steeds thuis woont of een kind met een lichamelijke handicap. Het grootste probleem zal zijn aan hun adressen te komen.

Je kunt beginnen met een artikel in de plaatselijke krant waarin je een oproep zet. Vraag hierin vooral aan de omgeving of ze je de naam van een moeder willen doorgeven. De moeders zelf blijken het NIET te doen. Ze wachten wel vol verwachting op een uitnodiging!! Pas wanneer een moeder een PERSOONLIJKE uitnodiging krijgt realiseert ze zich dat ook zij voor deze dag in aanmerking komt.
Het zal nodig blijken contact te zoeken met instanties zoals de thuishulpcentrale, speciale scholen en kinderdagverblijven, gehandicaptenorganisaties etc.

Acties na afloop van de verwendag:

 1. Geef aan het eind van de dag alle moeders een enquêteformulier (+ retourenvelop) mee.
 2. Stuur ook aan de vrijwilligers een enquêteformulier (+ retourenvelop).
 3. Zorg voor een bedankje aan:
  • Sponsors; 
  • Vrijwilligers (ook aan degenen die geen taak hadden want ook zij waren beschikbaar);
  • Andere betrokkenen.
 4. Een evaluatie met de groep die bij de organisatie betrokken was.
  Bedenk: Hoeveel tijd en energie je ook stopt in de organisatie, je zult er nog veel meer uithalen!!

Ik wens je heel veel succes en hoor graag het resultaat!
Aafke Smienk